Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Турецькі колеги на зустрічі з ректором ДВНЗ»НГУ» Півняком Г.Г.

З 6 по 13 листопада 2011 року кафедру підземної розробки родовищ відвідали професори Університету Хаджеттепе (Туреччина) Левент Ергун – завідувач кафедри збагачення вугілля і Озджан Гульзой – завідувач кафедри гірничої інженерії. Метою візиту було створення прямих відносин щодо співпраці та спільного виконання пошукових і прикладних наукових досліджень; покращенні навчальних програм і організації навчального процесу; організації взаємних стажувань студентів, аспірантів, докторантів, викладачів; сумісне написання підручників та монографій. Під час візиту були проведені робочі зустрічі з керівництвом НГУ, науково-педагогічними працівниками кафедр підземної розробки родовищ, збагачення корисних копалин, транспортних систем і технологій.

21.jpg
21.jpg

Також були робочі відрядження до Полтавського ГЗК і Павлоградської збагачувальної фабрики. Була підписана угода про співпрацю між Університетом Хаджеттепе й НГУ та створений Українсько-турецький Науково-освітній центр «Гірнича справа». Центр створено наказом ректора НГУ та наказом ректора Університету Хаджеттепе відповідно до закону України «Про вищу освіту». Головною метою створення Центру є забезпечення системності наукових досліджень; посилення взаємного методологічного впливу на організацію і проведення наукових досліджень в НГУ та Університеті Хаджеттепе; розробка і впровадження ефективних технологій виконання гірничих робіт підземним способом; концентрація й ефективне використання освітньо-наукового потенціалу, поглиблення змісту викладання дисциплін шляхом забезпечення взаємної мобільності вчених НГУ та Університету Хаджеттепе; перепідготовка та підвищення кваліфікації у галузі гірничої справи фахівців з вищою освітою.

Quantcast
© 2006-2018 Інформація про сайт